Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności w kontaktach służbowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest CommerceBay Sp z o.o.,Dębowa 67 A,80-297 Banino, NIP: 589-206-40-11 | REGON: 388302803, (dalej jako: „CommerceBay”).
Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane? Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez CommerceBay moich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska, nazwy reprezentowanego podmiotu oraz siedziby tego podmiotu oraz tych dotyczących zakresu działalności twojej firmy.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy CommerceBay a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących CommerceBay w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CommerceBay w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym).
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy CommerceBay a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec CommerceBay sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Zacznij współpracę z Nami już dzisiaj!